A Fővárosi Törvényszék 43. Pf. 636.623/2013/4. sz. ítélete

Pervesztes az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.

A pernyertes jogi képviselője az 1000. sz. Ügyvédi Iroda - eljáró ügyvéd: dr. Dantesz Péter

A Fővárosi Törvényszék 72. Pf. 636.268/2013/5. sz. ítélete

Pervesztes a Banif Plus Bank Zrt.

A pernyertes jogi képviselője az 1000. sz. Ügyvédi Iroda - eljáró ügyvéd: dr. Dantesz Péter

A Fővárosi Törvényszék 42.Pf.633874/2013/5. sz. ítélete

A Fővárosi Törvényszék 42.Pf.633874/2013/5. sz. ítélete, amelyben az első fokú bíróság ítéletét helyben hagyja, a szerződést semmisnek nyilvánítja.

Pervesztes az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

A Fővárosi Törvényszék 45. Pf. 639.797/2012/5. sz. ítélete

Iustitia...A perbeli szerződés semmisségének oka ugyanis az, hogy bár azt a Hpt. 213.§-a fogyasztói kölcsönszerződés kötelező tartalmi elemeként írja elő, a felek szerződése nem tartalmazza a késedelmi kamat százalékos kiinduló mértékét. A bíróság pedig a felek kamatmértékben történő megállapodását, mint szerződéses jognyilatkozatot nem pótolhatja.

Az Európai Unió Bíróságának a C‑137/08. sz. ügyben hozott ítélete

IustitiaAz Európai Unió Bíróságának a VB Pénzügyi Lízing Zrt. ésSchneider Ferenc közötti perben hozott ítélete.

Semmis az a deviza-alapú hitelszerződés, amelyik nem tartalmazza a devizaváltás után felszámolt költséget

IustitiaA Fővárosi Törvényszék 2012. december 7. napján kimondta, hogy érvénytelen (semmis) az a deviza-alapú hitelszerződés, amelyik nem tartalmazza a devizaváltás után felszámolt költséget, amit a PSZÁF és az OTP dokumentumai “árfolyamrésnek” neveznek (43.Pf. 636.553/2012/7).

Magyar ügyben döntött az EU Bírósága

Iustitia„Az Európai Unió Bírósága egy magyar vonatkozású ügyben csütörtökön kihirdetett ítéletében tovább pontosította a fogyasztói szerződésekben található tisztességtelen feltételekre vonatkozó ítélkezési gyakorlatát.”

Adta hírül a napi.hu, 2013. február 21-én.

Kásler Árpád kontra OTP és a Kúria

IustitiaKásler Árpád az OTP ellen indított pert, amelyben a Szegedí Ítélőtábla hozott jogerős ítéletet.

Jogi képviselő: Szokolyai Zsolt

Tartalom átvétel

Iustitia! Kérlek, hogy segíts az összes rablóhitel felszámolásában!